"สมุทัยเวชศาตร์ พิมพ์ครั้งที่สอง"

 

มุมมองใหม่ของการรักษาโรค ที่เหตุแห่งทุกข์ ที่จะเปลี่ยนความหมายของโรคเรื้อรัง จากที่เป็นโรคที่จะ “ก่อกวนไม่รู้จบ” มาเป็นโรคที่คุณสามารถจัดการ ควบคุม และฟื้นฟูได้ด้วยตัวของคุณเอง

 

เข้าใจพื้นฐานของเวชศาสตร์คลีนิกแบบ Functional Medicine หรือ สมุทัยเวชศาสตร์ จากหนังสืออิเลคโทรนิกส์ "สมุทัยเวชศาตร์ พิมพ์ครั้งที่สอง" โดย นพ. ต่อศักดิ์ เล่มนี้ รับลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเป็นระยะเวลา 30 วัน ผ่านอีเมล์ของท่าน

 

 

สมุทัยเวชศาตร์ พิมพ์ครั้งที่สอง

฿150.00Price